Przepiorki.pl » Hodowla przepiórek » Lęgi przepiórek
O HODOWLI

Lęgi przepiórek

. :-)
Widok samicy przepiórczej wysiadującej jaja jest już praktycznie zapomniany na fermach i hodowlach hobbystycznych.
Dzika przepiórka po złożeniu kilkunastu (do 30) jaj wysiaduje przez 16 - 18 dni. Udomowione przepiórki zatraciły instynkt wysiadywania i muszą być lężone w inkubatorach. Inkubatory do wylęgu drobiu nadają się również do wylęgu przepiórek. Należy w nich zmienić tace lęgowe oraz siatki klujnikowe. Szpara między prętami na tacach lęgowych powinna wynosić 2 cm. Siatki przeznaczone do kłucia muszą być szczelnie przykryte od góry dorobionymi nakrywkami.

Należy podkreślić, iż nie może być mowy o jakichś idealnie ustalonych warunkach środowiska lęgowego. Każdy hodowca musi własnymi obserwacjami dojść do optymalnych w jego warunkach parametrów, dających najlepsze wyniki w inkubacji jaj. Podawane przepisy utrzymywania określonych parametrów fizycznych wylęgu należy traktować jako dane orientacyjne, na podstawie których trzeba dojść do własnych recept. Budowa aparatu lęgowego, ciśnienie powietrza, wilgotność i temperatura pomieszczeń, wreszcie genotypy ptaków w każdej hodowii mogą wykazywać konieczność wprowadzania małych poprawek w przyjęte normatywy techniki lęgu. Może się także okazać że parametry w lęgach naturalnych znacznie odbiegają od tych jakie musimy ustawić w inkubatorze.

    Pozytywne wyniki wylęgu zależą od kilku grup czynników:
  1. Od wartości jaj wylęgowych.
  2. Od techniki lęgów.
  3. Od wartości materiału hodowlanego, na który składają się dziedziczne czynniki warunkujące wysoką płodność, żywienie samic i samców, liczba samic przypadająca na jednego samca, wiek rodziców itp.

© przepiórki.pl - Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu