Przepiorki.pl » Hodowla przepiórek » Lęgi przepiórek » Inkubacja jaj przepiórek » Przygotowanie jaj do wylegu
O HODOWLI

Przygotowanie jaj do wylegu

Przygotowywanie jaj do wylęgu polega na codziennym ich zbiorze z klatek wybranych samic. Po przeniesieniu do magazynu przeprowadza się brakowanie jaj, odrzucając wszystkie za małe i za duże, z widocznymi uszkodzeniami skorupy, zabrudzone i nietypowe. Wybrane przepiórcze jaja rozkłada się na wytłaczankach lub na siatkach . Mogą być one przechowywane w pozycji leżącej (osią długą równolegle do stołu) lub stojącej (tępym końcem w górę - nigdy odwrotnie). Jeśli trzyma się jaja wylęgowe w wytłaczankach, nigdy nie należy ich spiętrzać. Tak przechowywane jaja mają dostęp powietrza tylko w połowie powierzchni skorupy, nie można więc tego przewietrzania jeszcze bardziej hamować. Jaja podczas przechowywania obraca się raz na dobę. Jaja przed wylęgiem.

Jaja wylęgowe przechowuje się w zacienionym pokoju, o możliwie stałej temperaturze około 15°C (14-18°). Sprawdzono, że przechowywanie jaja w chłodniejszej temperaturze (8°C) powoduje gorsze wylęgi. Pomieszczenie nie może być suche. Wilgotność przechowywania jaj wynosi około 65%.

W badaniach podjętych w Pracowni Genetyki Drobiu IGHZ spróbowano podnieść wylęgowość dłużej przetrzymywanych jaj podgrzewaniem ich w czasie przechowywania. Uważano, iż przyczyną lepszej wylęgowości nawet starszych jaj, składanych a później wysiadywanych przez matkę, może być ich częste podgrzewanie ciałem nioski za każdym razem, gdy przychodzi ona na gniazdo złożyć kolejne jajo. Jaja lęgowe przepiórkiAby sprawdzić, czy zabieg podgrzewania jaj podczas ich przechowywania przed lęgiem przyniesie korzystne rezultaty, przeprowadzono 4 doświadczenia . Łącznie zbadano ponad 3000 jaj wylęgowych. Jaja zniesione każdego dnia dzielono na dwie grupy, pilnując, aby w obu grupach była ta sama liczba jaj od tych samych rodziców. Obie grupy przechowywano normalnie, z tym. że doświadczalną grupę ponadto codziennie na pół godziny wkładano do inkubatora razem z poprzednio zniesionymi jajami. Jaja przechowywano przez różne okresy czasu, najdłużej do 30 dni. Tak więc jaja z grupy doświadczalnej w tym ostatnim wypadku były podgrzewane aż 29 razy. Następnie wszystkie jaja, tj. z grupy kontrolnej i doświadczalnej (podgrzewane) wkładano do wspólnego inkubatora lęgowego.

Wyniki lęgu wskazują, iż okres zdolności wylęgowej jaj można przedłużyć zabiegiem podgrzewania . Ciekawe, że w grupie jaj najkrócej przechowywanych procent wyięgu pod wypływem permanentnego podgrzewania wzrósł najmniej. Natomiast w grupach jaj przetrzymywanych przed lęgiem znacznie dłużej, niż to jest normalnie stosowane w prowadzeniu sztucznych lęgów, wylęgowość pod wpływem codziennego półgodzinnego podgrzewania wzrastała od kilku do 22%. Tak więc powroty matki na gniazdo i przesiadywanie w nim podczas znoszenia kolejnych jaj mają swój biologiczny sens.

Podczas przechowywania należy raz dziennie wszystkie jaja obrócić o 90° do 180° w stosunku do ich poprzedniego położenia lub przechylać całą tacę raz w jedną, a następnego dnia w drugą stronę . Przed włożeniem do aparatu legowego wszystkie jaja jeszcze raz prześwietla się, aby wykryć niewidoczne pęknięcia i wady skorupy, gdyż w czasie przechowywania jeszcze niektóre jaja mogą ulec uszkodzeniu.

© przepiórki.pl - Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu