Przepiorki.pl » Choroby przepiórek » Zatrucia
O HODOWLI

Zatrucia

W ochronie roślin stosowane są preparaty zawierające fosfor, arsen, azotany, miedź, ołów, rtęć itp. Środki te spożyte wraz z karmą wywołują przekrwienie przewodu pokarmowego, zmiany zwyrodnieniowe w wątrobie, nerkach oraz w układzie nerwowym. W następstwie tego u ptaków występuje biegunka, brak apetytu, posmutnienie, niechęć do jedzenia, apatia, drgawki i w końcu przychodzi śmierć. Po stwierdzeniu choroby lub padnięć ptaków nie nasuwających podejrzenia choroby zaraźliwej, paszę należy wysłać do analizy. Do czasu otrzymania wyników trzeba żywić ptaki inną paszą. Ptaki padłe należy spalić lub głęboko zakopać.

U ptaków mogą też wystąpić zatrucia nasionami chwastów, takich jak szczwół, kąkol, psianka, przestęp, życica, blekot, szalej. Istnieje tradycja słowna, iż przepiórki spożywające trujące nasiona nie zatruwają się, chociaż ich mięso jest wtedy szkodliwe.

Coraz częściej zdarzają się zatrucia aflatoksynami, tj. produktami przemiany materii grzybów żyjących na nadpleśniałej paszy. Stwierdzono je na śrucie arachidowej, kukurydzanej i innych zbóż. Dla przepiórek trująca jest również sól kuchenna w stężeniu powyżej 0,5 - 1% składu paszy.

© przepiórki.pl - Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu