Hodowla przepiórek
Hodowla przepiórek
O HODOWLI
Hodowla przepiórek
Pomieszczenia dla przepiórek
Budynki
Klatki dla przepiórek
Woliery
Wybiegi z paneli zgrzewanych
Żywienie
Lęgi przepiórek
Wychów piskląt
Jak rozróżnić samca od samicy
Ogrzewanie młodych po wylęgu
Choroby przepiórek
Przepiórki a kulinaria
Dzikie przepiórki na wolności
Odmiany przepiórek
Oferta
Kontakt
Regulamin
Przepiorki.pl » Hodowla przepiórek » Pomieszczenia dla przepiórek » Woliery

Woliery

     Z racji dużej straty przestrzeni i małej obsady na 1 m3 wolier używa się jedynie w sytuacji gdy przepiórki hodowane są jako materiał łowiecki - czyli jako ptaki do dalszej introdukcji w łowisko.

     Woliery dla przepiórek łownych są to duże osiatkowane wybiegi przykryte siatką na wysokości 2-3,3 m. Pomieszczenia typu wolierowego są niezbędne przy prowadzeniu wychowu możliwie naturalnego dla celów łowieckich. Warunkiem dobrego wychowu do celów łowieckich jest stworzenie otoczenia możliwie najbardziej zbliżonego do tego, jaki mają dzikie przepiórki. Od pierwszego dnia muszą mieć więc pisklęta dużo ruchu i swobody. Tutaj zdaje egzamin stosowanie wychowu podłogowego. W naszym klimacie nie można projektować wychowu piskląt w otwartych wolierach, na których od pierwszego dnia życia, Włosi ustawiają sztuczne kwoki. U nas pierwszy okres odchowu musi się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych, w boksach, na podłodze. Do ogrzewania piskląt służą kwoki ustawione wprost na ziemi.
Schemat woliery dla przepiórek
Inspekt zaadaptowany do odchowu przepiórek łownych


     Na 1 m2 do 7 -10 dni życia przeznacza się około 200 piskląt. Po 10 dniach przepiórczęta przenosi się we do 6 wolier o wymiarach 2 x 2 m, po 100 sztuk w każdym. Boksy te powinny być połączone z dużą wolierą o wymiarach 12 X 3 m, co daje odchów 600 sztuk na 10 dni.

Woliera dla przepiórek we Włoszech
     Do wychowu przepiórek łownych nadają się doskonale wszystkie urządzenia do wychowu bażantów. Konieczne byłyby w takich pomieszczeniach drobne zmiany, zwrłaszcza w gęstości siatek w pierwszych dniach wychowru. W naszych klimatycznych warunkach ogrzewanie nawet łownych przepiórcząt musi trwrać około 20 dni. Po 2-3 tygodniach życia można zaprzestać ogrzewania, a po 3 tygodniach, gdy temperatura zewnętrzna wynosi 15°, można je wypuścić do wolier. Konieczne są prace genetyczne zmierzające do osiągnięcia przepiórek bardziej odpornych na niskie temperatury, bo dopiero wrówczas można będzie zająć się na większą skalę przepiórką łowrną. Należy tutaj zaoważyć iż woliery praktycznie nie nadają się do pozyskiwania jaj przepiórczych, gdyż znoszone jaja są trudne do zbierania na podłodze woliery.